Värdegrund

 

Hästnäringen har enats kring en gemensam värdegrund  för tävling och träning med häst.

Värdegrund för träning och tävling med häst

 • Hästens välbefinnande kommer alltid i första hand.

 • Alla som på ett eller annat sätt har hand om hästar ska agera på ett sådant sätt att hästen skyddas mot skada och inte far illa vid träning och tävling.

 • Ingen häst får tränas eller tävlas med metoder som skadar eller skrämmer hästen.

 • Hästen ska tränas och tävlas i enlighet med utbildningsnivå och förmåga.

 • Hästar får inte medicineras eller på andra sätt påverkas i syfte att förbättra prestationsförmågan eller för att dölja skador.

 • Hästen ska vara frisk, i god kondition och väl förberedd för tävlingstillfället.

 • Sportutövarnas förhållningssätt gentemot hästen ska präglas av kunskap och respekt.

 • Det är utövarnas ansvar att kontinuerligt utbilda sig själva och sina hästar.

 • Dopning, alkohol och andra droger hör inte hemma i hästsporten.

 • Vid tävling ska hänsyn tas till medtävlande och deras hästar.

 • Kamratskap och samarbetsvilja är av största vikt.