Historia

Westernridningen har utvecklats från boskapsarbete till häst, främst i Nordamerika med rötter långt tillbaka i Spanien m.fl. länder. Ridmoment, traditioner, utrustning och kläder härstammar från den beridna boskapsherden: cowboyen.

Att tävla i westernridning
Ridningen utvecklades till något som  man kom att tävla i. I början var det mest cowboys som mätte sina kunskaper, färdigheter och hästar med varandra. Detta utvecklade sig så småningom till ren tävlingsridning fjärran från ranchlivet.

Westernridning i Sverige
I Sverige finns cirka 50 klubbar spridda över hela landet och antalet ökar ständigt. Alla klubbar är anslutna till Western Riders Association of Sweden (WRAS), vår centralorganisation.